Strona główna
Strona główna

Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to pierwszy autorski fundusz na polskim rynku. Jest to pomysł na łączenie pasji i życia zawodowego trzech osób: Konrada Łapińskiego, Roberta Przytuły i Tomasza Markowskiego.

Total FIZ jest funduszem, w którym ulokowaliśmy praktycznie cały nasz majątek. Chcieliśmy stworzyć coś, co pozwoli inwestorom uczestniczyć razem z nami w wieloletniej przygodzie i zmaganiach z rynkiem kapitałowym. Jesteśmy zawodowo w pełni oddani funduszowi Total FIZ, nie jesteśmy akcjonariuszami w żadnym TFI, ani nie tworzymy innych funduszy.

Strategia funduszu polega na dążeniu do pomnażania majątku na rynkach finansowych, w szczególności na rynku akcji. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Funduszem zarządzamy osobiście, pracując w Departamencie Zarządzania Funduszem TOTAL wydzielonym w IPOPEMA TFI S.A.

Nasza przygoda z giełdą trwa już od 1993 roku. Mamy bardzo bogate doświadczenie w inwestowaniu własnych środków. Jako pracownicy renomowanych instytucji finansowych udowodniliśmy, iż potrafimy z sukcesami zarządzać majątkiem.

TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty został utworzony po to, aby podzielić się naszą pasją z inwestorami i pomnożyć majątek tych, którzy zdecydują się zainwestować w to przedsięwzięcie.

 

 

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenia TOTAL FIZ »

Sprawozdania finansowe TOTAL FIZ »

Archiwum»